Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X049v_220_1 B ZH_G_X040v_220_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 49v, nr. 219 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 40v, nr. 212 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die goede van Putte.

Het opschrift is d.m.v. een verticale haal in de marge verbonden met de oorkondetekst eronder.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 151.

Vgl. nr. ZH 239.

Dit is van joncfroua Aliten goede, Boudijns wive van Praet, also als se die here ende die vrouwe van Putb ende van Strien, haer vader ende haer moeder, goeden.

 

Wi Willaemc grave etc. maken cont allend luden dat wi kennen met deser sedule, bezeeghelt mit onsen zeghel ende ghestoken es doir dese hantveste, dat onse zeghel is dair die hantveste voirscrevene mede bezeghelt is.

Ghegheven te Sintef Gheerden berghe des donresdaghes na sinte Jans dach middezomer int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemg camerlinc.

a
tussen n en c een of twee doorgestreepte letters (mogelijk fr) A; joncfrouwen B.
b
Putte B.
c
Will. B.
d
de eind-n onduidelijk A.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
Zente B.
g
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aleid, dochter van de heer en de vrouwe van Putten en van Strijen, echtgenote van Boudewijn van Praet