Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X049v_221_1 B ZH_G_X041r_221_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 49v, nr. 220 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41r, nr. 213 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Steven van Waelwich ende Lijsbeth sijn wijff een lijfftocht.

Editie/regest: Muller, reg. Hann., p. 151.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen luden dat Steven van Waelewich, onse man, mit onser hand ghemaket hevet Lisebetten sinen wive toet horer lijftocht die helft van vichtien hovenb venes legghende in sGraven moer boven Ramesdonc bic den Hamme, in wilker lijftocht wi gheloven Lisebetten voirs. te houden als wi sculdich sien te doen na seden ende cosstume van onsen lande.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zegheld. Ghegheven toet Sintee Gheerden berghe des donresdaghes na sinte Jans dach middezomer int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijsf Renghers f.g

a
Will. B.
b
hoeven B.
c
Ramesdoncbi A; in B hier een correctie d.m.v. radering.
d
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
e
Zente B.
f
Mathiam B.
g
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Steven van Waalwijk en zijn echtgenote Elizabeth