Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X049v_223_1 B ZH_G_X041r_223_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 49v, nr. 222 (ca. 26 juni 1326, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Van een halve hoeve lants gelegen aftera Gorichem upte Haire.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41r, nr. 215 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willam Tielmans z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 57.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. ZH. 50 en 224.

Wi Willaemb grave etc. maken cont allen luden dat voir ons quam Willaem Tielmans zone uten Campe ende droech ons up den eyghendom van ere halver hoeve lands die leyt after Gorichemc up die Hare, wilke halve hoeve lands wi dien voirseyden Willaemd verlieden ende verliet hebben van ons ende van onsen nacomelinghen te houden te rechten erfleene.

Ende hebben hem in orconde hier of dese lettere ghegheven bezeghelt met onsen zeghele ute hanghende. Ghedaen tote Dordrecht up sinte Mathise dach int jaer ons Heren Mo CCCo ende viertiene.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijsf Rengersg f.

a
aft gevolgd door een onduidelijke krul A.
b
Will. B.
c
Ghorichem B.
d
Willame B.
e
Mathijs B.
f
Math. B.
g
Reng's A; Rengh's B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Tielmansz. uten Campe