Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X050r_224_1 B ZH_G_X041r_224_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 50r, nr. 223 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41r, nr. 216 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Beatrijsen Tielman Willaems wijff.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 57.

Vgl. nrs. ZH. 50 en 223.

Wi Willaema grave etc. doen cont allen den ghenen die desen brief sullen zien ofte horen lesen dat wi verliet hebben ende verlien Beatrisenb Tielman Willemsc soens wijf uten Campe hoere lijftocht ane acht morghen lands die in den ghericht van Gorichemd gheleghen sijn op die Hare, die die selve Tielman van ons houdt.

Ende om dat wi willen dat hore dit vast ende ghestade si, so hebben wi desen brief e open doen beseghelen met onsen zeghele int jaer ons Heren dertien hondert ende ses ende twintich op sinte Jans dach Baptiste te midde zomere.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijsf Rengersg f.

a
Will. B.
b
Beat'sen A; Beat'cen B.
c
Willaems B.
d
Ghorichem B.
e
hier open doen, doorgestreept A.
f
Math. B.
g
Reng's A; Rengh's B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Beatrijs, echtgenote van Willem Tielmansz. uten Campe