Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X050r_226_1 B ZH_G_X041v_226_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 50r, nr. 225 (primaire registratie).

In de marge een kruis.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41v, nr. 218 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Ghisebrecht Doennairde.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cont etc. dat wi Ghisebrecht Doennaerdec oirlof ende macht gheven dat hi enen goeden welboeren knaep bi onsen rade setten moghe also langhe als hi leeft d ghewaerd rechter te wesen in sinen ambochte dat leghet binnen den hove van Zuythollande; ende dien sullen wi ghewaerd houden. Ende waer dat zake dat Heynric storve eer Ghizebrechtf voerscreven, g soude Ghizebrechth i enen anderen wel gheboren knape setten mit onser hand in den ambochte voers. ghewaerd rechter te wezen, ende dien souden wies ghewaren.j

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelek. Ghegheven in die Haghe des satersdaghes na sinte Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijsl Renghers f.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Doennairde B.
d
hier een verticaal streepje, mogelijk te interpreten als I, te lezen als het lidwoord een; ontbr. B.
e
Zuytholl. A.
f
Ghisebrecht B.
g
hier zo B.
h
Ghizebr. A; Ghisebrecht B.
i
hier voirnoemd B.
j
de zin Ende waer dat zake ... ghewaren door een andere hand, die tevens de dienstaantekening schreef en mogelijk ook het kruis in de marge zette, bovengeschreven, met in de tekst een kruisje op de plaats waar de toevoeging ingeschoven dient te worden; de zin wordt gevolgd door de overtollige woorden In orkonde etc. A.
k
etc. i.p.v. bezeghelt met onsen zeghele B.
l
Math. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Doennaard