Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X050v_228_1 B ZH_G_X041v_228_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 50v, nr. 227 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41v, nr. 220 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die Zwaelewe verhuyert Zeger Willems z. etc.

In de marge, door andere hand: De Zwalewe. – In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 153.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi bi Zegher Willaemsc f.d van Wendelsnessee onsen moer diemen hiet die Zuaelwe verhuert hebben van mid maerte int jaer van XXVII naest comende, vijf jaer daer na durende, in alle dien rechte dat Gheretf van Wieldrecht te houden plach ende hair toe ghebrocht hevet. Int eerste hevet Hughe Loef ghehuert die overste drift van der Zuaelwen voers. om XXXII lb. ende X scellinghe Hollandsg ende een vierdendeel van eere waghe cazen sjaers; Claish Bloc den Riethoec drift om XXIX lb. Hollands ende een vierdendeel van eere waghe cazen sjaers; item die zelve Claisi Bloc die hernessenj buten dijcs om VI½ lb. Hollands sjaers; voerd Jan Snellaerd dien Poel hoec drift om XXVI lb. XV s. Hollands ende een vierdendeel van eere waghe cazen sjaers; voerd Jan Rode Jan Snellaerds sone die dijc drift om XXI lb. ende V s. Hollands ende een vierdendeel van eere waghe cazen sjaers. Ende hier of zullen si onsen rentemeister alle jare betalen na der note een derdendeel te sinte Maertijnsk misse in den winterl, ende die twie dele binnen meye daer naest comende, ende deze hure voerscreven gheloven wi hem ende den ghenen dien zize mede gheven zullen jof horen borghen, waerd dat si zelve die hure niene betaeldenm, te waren deze vijf jare voerscreven in allen manieren alse voerscreven is.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe up sinte Laurensn avonde int jaer vano zesse ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemp camerlinc.

a
Will. AB.
b
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
c
boven het woord een overtollige afkortingsstreep A.
d
zone B.
e
Wendelnesse B.
f
Gheraerd B.
g
Holl. AB; deze verkorting hierna niet meer aangegeven.
h
Clays B.
i
Clays B.
j
her boven de regel bijgeschreven A.
k
M'tijns A.
l
11 november.
m
betalen B.
n
Lauwerens B.
o
ons Heren M CCC B.
p
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Loef, Nicolaas Bloc, Jan Snellaard en zijn zoon Jan Rode