Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X050v_229_1 B ZH_G_X041v_229_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 50v, nr. 228 (1326 ca. augustus, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41v, nr. 221 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Heren Diederic here van Harler.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 12.

Vgl. nr. ZH 294.

Later in de registers Zuidholland staat deze oorkonde nogmaals afgeschreven; zie nr. ZH 295. In de annotatie van de onderstaande tekst verwijzen de siglen A' en B' naar die latere afschriften onder nr. ZH 295. Vgl. voorts nr. ZH 276.

Voor de datering van deze oorkonde is met zekerheid de paasstijl gehanteerd: in januari 1304 was Willem nog geen graaf. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave b etc. maken cont allen luden c dat wi enen edelen manned onsen ghetrouwen heren Diederice here van Haerlerf verlien alsulc goet als hi van onsen ouderen te leene hilt ende van ons sculdich esg te houden, alse achtien pond Hollandsh tsjaersi in onse tollenj te Dordrechtk ende een stuc tienden ligghende ane l Houtghiesenem dat gheheten es die Tiende van Haerlaern, om dat hi nu te desen tideno so cranc is van siecheden dat hi ons niet soeken p mochte.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleq. Ghegheven int jaerr ons Heren Mo CCCo ende viere, des sonnendaghes na Dertiendendach te Dordrechts.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consiliumt.u

a
Will. B'.
b
hier van Heynn. A'; van Heneg. B'.
c
etc. i.p.v. allen luden ABB'.
d
mannen A.
e
Dieric B; Diederike A'; Dierike B'.
f
Hairler A'; Hairlare B'.
g
bovengeschreven AB.
h
Holl. ABA'B'.
i
tsaers A.
j
tolne A'B'.
k
Dordr. A'B'.
l
die A'B'.
m
Hontghiesene A; Honcghiesene B; Hout ghiezene, door andere hand verbeterd uit Hout ghie zone B'.
n
Hairler B; Hairlare A'B'.
o
tienden A.
p
hier en B.
q
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B; etc. i.p.v. bezeghelt met onsen zeghele B'.
r
in den jare A'B'.
s
Dordr. A'; Tordrecht i.p.v. te Dordrecht B'.
t
concilium B'.
u
de dienstaantekening ontbr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk heer van Herlaar