Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X052r_238_1 B ZH_G_X043r_238_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 52r, nr. 236 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 43r, nr. 230 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan vander Dusse.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken cont etc. dat wi Janc van der Dussen oerlof ende macht ghegheven hebben te settene Jand uter Spike ghewaerd rechter te wesen over alle in zinen ambochte die hi legghende heeft in den hof van Zuithollande. Dit zal gheduren toit onsenf weder zegghen jof te Jans voirs.; zonder arghenlist.

Ghegheven toit Zinteg Gheerdenbergheh des dinxendaghes na zinte Jans dach uyt gaende oeist int jaer ons Heren Mo CCCo zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemi camerlinc.

a
Will. AB.
b
Henegh. A; Heneg. B.
c
Janne B.
d
Janne B.
e
Zuitholl. A; Zuytholland B.
f
tonsen i.p.v. toit onsen B.
g
Zente B.
h
Gheerden berghe B.
i
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van der Dussen