Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X052v_242_1 B ZH_G_X043v_242_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 52v, nr. 240 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 43v, nr. 234 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan Ghiben z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 409.

Wi Willaema grave b etc. maken kond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Johannesc Ghiben sone dend clerke, die houdere ese van desen brieve, onse scrijfambochte ende clerke te wesen binnen onser porten van Sinte Ghertrudenf bergheg toit zinen live alse langhe h als hi leven zal, in allen rechte ende in alre manieren alst te hare toe comen es; sonder arghe list.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na sinte Lucien dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemi camerlinc.

a
Will. A.
b
hier van Heneg. B.
c
Joh'es A; Janne B.
d
deen, onduidelijk (vanwege een correctie?) A.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
Zente Gheertruden B.
g
b'ghe A.
h
hier en in de volgende regels om een scheur in het perkament heen geschreven A.
i
Will'm AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Gibenz., klerk