Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X052v_244_1 B ZH_G_X043v_244_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 52v, nr. 242 (1326 december).
Opschrift:

Updrachtea der stede van Huesden.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 43v, nr. 236 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die overgifte van Huesden.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 197.

Vgl. nr. ZH 83, en de verdere verwijzing aldaar naar oorkonden betreffende de kwestie-Heusden.

Wi Jan here van Saphenberchb ende van Huesdenc ende Soffie van Hoesdend ende van Saphenburche, sijn wijf, maken cond allen luden dat wi Soffien voirs. met ons heren hant ons mans Janne van Berghenf, baliu van Zuythollandg, op ghedraghen hebben met ghesamender hant tot ons lieves heren behoef sgraven van Hollandh de stat van Hoesdeni met al haren toe behoiren, dat hem die vriliken eeweliken bliven sel in sine hant, al sulken cost hem an te verhalen ende of te heffen alse hi nu j ter wilen an Hoesdenk gheleghet heft jof hier namaelsl in enigher manieren legghen mach, tote sijns zelves zegghen.

Ende om dat wi willen dat dese dinghen vaste bliven, seker, ghestade ende wel ghehouden onsen here den grave ende sine nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen, so hebben wi desen brief bezeghelt open met onsen zeghelen in den jare ons Heren Mo CCC ende XVIII, des woensdaghes na sinte Odulfs dach.

a
de t onvoltooid A.
b
in de letters hen mogelijk gecorrigeerd A.
c
Hoesden B.
d
Huesden B.
e
Saphenberch B.
f
B'ghē A.
g
Zuytholl. A.
h
Holl. A.
i
Huesden B.
j
hier alse hi nu herhaald, doorgestreept A.
k
Heusden B.
l
n uit a A.
Oorkonder: Jan heer van Saffenberg en van Heusden en zijn echtgenote Sofia van Heusden en van Saffenberg
Destinataris: graaf Willem III