Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X053r_246_1 B ZH_G_X044r_246_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 53r, nr. 244 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 44r, nr. 238 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Ghenen Jans z. ende Grote Dirc Elbouts z.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 156.

Wi Willaema grave b etc. maken cont allen luden dat wi bi Willaemc den Moilnaird, onsen bailiu van Zuythollande, vercoft hebben Gheenenf Jans f.g ende Grote Dieric Elbouts soen die ene helft van allen goede dat ons besturven es ende ane ghecomen van Pieters Vos doit, zoe wat goide dat es: erve, have jof roerende goid, ende een sestendeel in den ander helft alze verre alst ons ane comen es, omme tien pond groter h Tournoysei, dair zi ons of voldaen hebben bi onsen bailiu voirs.; ende dit  voirseyde goid ende desen coep voirscreven gheloven wi him te waren jeghens elken mensche, sonder alrehande archlist.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Jairs avond int jair ons Heren Mo CCCo zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemj Moelnaer.

a
Will. A.
b
hier van Heneg. B.
c
Will. A.
d
Moelnaer B.
e
Zuytholl. A.
f
Ghenen B.
g
zone B.
h
hier coninx B.
i
Tor. B.
j
Will. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gene Jansz. en Grote Dirk Elboutsz.