Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X053v_249_1 B ZH_G_X044r_249_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 53v, nr. 247 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 44r, nr. 241 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan heren Gillis z.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 155.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat ons ane comen es die husinghen ende die erven daer Heyne Borwoudsc sone int ended op woende in sinen lesten live, met dertich morghen lands die daer toe behoren met allen rechte, voir alsulc ghelt als ons Heyne Berwouds zoen sculdich blef in sinen lesten live daer wi dit voirghenoemde goed voir ghepande hadden; ende die ene helfte van f husinghen, van erven ende van lande voirnoemt hebben wi vercoft Janne heren Gillijs g, die houder es van desen brieve, daer hi ons of betailt heeft den eersten penninc ende den lesten. Hier bi gheloven wi hem die ene helfte van husinghen, van erven ende van lande voirnoemt te waren ende te vrien vanh allen commer ende van alrehande antale jeghens elken mensche, ende ombieden onsen baliuwe die nu es in Zuythollandi jof die namaels wesen j zullen dat si Janne heren Gillijs soen voirnoemt ende sinen nachomelinghen in desen voirnoemden goede houden ende bescermen jeghens elken mensche van onsen weghen.

In oirkonde etc. ghegheven int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich, des zatersdaghes na Kersdaghe.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathiamk et Willaeml camerlinc.

a
Will. AB.
b
hier van Heneg. B.
c
Berwouds B.
d
intende, de letters te onduidelijk, met donkerder inkt tussengeschreven en gecorrigeerd A; int ende, de t met donkerder inkt bovengeschreven B.
e
voirghepand, de letters and onduidelijk vanwege verbeteringen A.
f
hier de, doorgestreept(?) A; ontbr. B.
g
hier zone B.
h
boven de regel toegevoegd A.
i
Zuytholl. A.
j
hier zal, doorgestreept B.
k
Math. B.
l
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Gillisz.