Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X053v_252_1 B ZH_G_X044v_252_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 53v, nr. 250 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 44v, nr. 244 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan Idswien z.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat wi bi Willameb den Moelnaer onsen baliu van Zuythollandc vercoft hebben Janne Idswien zoned vijfe twaelftendeel van allen den goede dat ons ane ghecomen es van Pieter den Vos, ist erve, ist have, roerende ende onroerende, zo waert gheleghen es, behoude Costijn Jans zone ende Costijn Heynrix sone hoirre rechter besterfte, omme also vele in rechte rekeninghe alse Dieric Eelbouds zone ende Ghene Jans sone die ander zeven twalfte deel van den goede voirs. ghecoft hebben; ende want Jan veren Idswien zone voirseyd onsen baliu voirscreven hier of voldaen hevet, zo gheloven wi hem dit voirs. goed te ware jeghen elken man.

In oirkonde etc. Ghegheven Tordrechtf des anders daghes na Dertieng dach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemh Moelnairi.

a
Will. AB.
b
Will. A.
c
Zuytholl. AB.
d
na de e nog een onduidelijk teken B.
e
wijf B.
f
Tordr. AB.
g
Dertienden B.
h
Will. A; Will'm B.
i
Moelnaer B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan vrouw Idswienz.