Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X054r_255_1 B ZH_G_X044v_255_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 54r, nr. 253 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 44v, nr. 247 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idema.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Deze belening hangt samen met die vastgelegd in het in het register voorafgaande nr. ZH 254.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi Willamed van den Poilee, onsen trouwen knape, om menighen trouwen dienst die hi ons ghedaen heeft ende noch doen zal ghegheven hebben ende gheven onsen tiende tote Houweninghe die ons ane quam van Gheraerdf van Wijldrechg, over twalf pond Hollandsh sjaers, hem ende sinen nacomelinghen te houden van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchi op den Palmensonnendach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

 

j Deze twie brieve van Willaemk van den Poele voirscreven hadde Willaeml m camerlinc; ende hi soude weder nemen enen brief van achte ponden Hollandsn sjaers die mijn here voirmaels Willameo van de Poele ghegheven hadde, ende die hi nu hier mede quite scelt.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemp camerlinc.

a
namelijk Willem van den Poel, de persoon genoemd in het opschrift boven de voorafgaande oorkonde in het register B.
b
Will. A.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Will. A.
e
Poele B.
f
Gher'd A.
g
Wieldrecht B.
h
Holl. AB.
i
Midd. A.
j
de volgende notitie door andere hand A; hier  B.
k
Will. A.
l
Will. A.
m
hier die B.
n
Holl. AB.
o
Will. AB.
p
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van den Poel, knaap