Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X054v_261_1 B ZH_G_X045r_261_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 54v, nr. 258 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 45r, nr. 253 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan Westvaling; Beatrijs Heinricx dochter lijfftoch.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 162.

Vgl. de in het register volgende oorkonde nr. ZH 262, alsmede nr. ZH 180.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat jonghe Jan Westvalincb met onser hand ghemaect hevet Beatricen Heynrix dochter van Heeswijc, sine wive, toit horer lijftochte alle die uytlande ende alle die vervalle dike die gheleghen sien in Ghisebrechts des Bots ambochten, alsec groet ende alsed cliene alse hise van ons hout te liene; in wilker lijftochte voirscrevene wi gheloven joncfrouwe Beatrisenf voirs. te houden als wi sculdich sien te doen na sede ende custume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven te Sinte Gherden bergheg op sinte Marcush dach int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemi camerlinc.

a
Will. A.
b
Westvaling B.
c
also B.
d
also B.
e
voirseyt B.
f
Beat'cen B.
g
Zente Gheerden berghe B.
h
Marchus B.
i
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Westfaling junior en zijn echtgenote Beatrijs Hendriksdr. van Heeswijk