Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X054v_262_1 ZH_K_X055r_262_2 B ZH_G_X045r_262_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 54v-55r, nr. 259 (primaire registratie).

In de ondermarge de custode Sequitur goede vors. hebben.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 45r, nr. 254 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan Westvaling.

In de rechtermarge een wijzend handje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 162.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZH 261, alsmede nr. ZH 180.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi omme bede ende versoeke van Janc Vestvalincd verliet hebben ende verlient jonghe Janne Westvalince, sinen sone, ende hem ghesamender hant ten rechten liene van ons te houden alle die ute lande ende alle die vervallen dike die gheleghen sijn in Ghisebrechts Botsf ambocht, also groete ende also cliene als hise g met en rechte van ons helt ende sine brieve houden die hi dair of h hevet, in manieren dat jonghe Jan Westvalinci die bruycware van alle desen goede voirscreven hebben zel alse langhe als hi levet, ende na sire doet zo zalt comen op sinen oudsten j wittachtighen sone; storve hi oec sonder sone ende Jan sijn vader levede, zo soudt opk comen sinen vader, ende die soudt van ons houden alse voirscreven es.

In oirkonde etc. Ghegheven tel Sinte Gherden berghem des zatersdaghes na Belokene Paisken int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemn camerlinc.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Janne B.
d
Westvaling B.
e
Westvaling B.
f
de laatste letter onduidelijk, samen met de t gecorrigeerd uit iets anders A.
g
hier de afkorting vt' (uter), doorgestreept A.
h
hier om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
i
Westvaling B.
j
hier sone, doorgestreept A.
k
boven de regel toegevoegd A.
l
tote B.
m
Zente Gheerden berghe B.
n
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Westfaling junior