Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X055v_265_1 B ZH_G_X045v_265_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 55v, nr. 261 [bis] (primaire registratie).

In het register is het volgnummer 261 per abuis tweemaal gebruikt.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 45v, nr. 257 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan sheren Gillis z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 162.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi vercoft hebben Janne sheren Gillijs sone onsen rentemeyster van Zuythollandc, die houder es van desen brieve, al dat goed dat ons bestorvend es van Katelinen des Reeterse, onser nichten, om vijftich pond Hollandsf, dair hi ons goede rekeningheg of doen zal; ende dair bi gheloven wi hem dit voirghenomde godh te waerne als een vry eyghen.

In oirkonde etc. Ghegheven te Sinte Gherden berghei des zonnen daghes voir meye int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Zuytholl. A.
d
of mogelijk besterven A.
e
ee enigszins onduidelijk AB (in A met correctie).
f
Holl. AB.
g
goederekeninghe A.
h
ghoet B.
i
Zente Gheerden berghe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Gillisz., rentmeester van Zuidholland