Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X056r_269_1 B ZH_G_X046r_269_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 56r, nr. 265 (primaire registratie).
Opschrift:

VI mergen lants gelegen in Alblas.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 46r, nr. 261 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Anthonis heren Ghisbrechtsa z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 154, ad 1327 juni 6.

Vgl. nr. ZH 270.

Wi Katerine vrouweb van Voernec ende van Teylenghend maken kenlic allen luden dat wi die zes morghen lants die Anthonijs heren Ghijsbrechtse sone onse knape nu ter wilen van ons houdt, ende gheleghen sijn in onsen ambochte van Alblaes up die Oesternessef, verleent hebben ende verleenen na Anthonijs doet voers. te comen op Ghijsbrechteg zinen zone dien hi hevet bi Margrietenh Pieter Canne coepers dochter, ende dese vorseyde Ghijsbrechti zal houden dese vorseyde zes morghen lants van ons ende van onsen nacomelinghen tot eenen rechten arfleene; ende waer dat zake dat Ghijsbrechtj voernoemt storve zonder witttachticherk gheboerten, zoe zouden dese vorscrevenl zes morghen lants comen up des voerseyt Anthonijs oudste arfnamen, ende die zoudense houden van ons ende van onsen na comelinghe tot eenen rechten erfleene.

Ende omme dat wi willen dat alle dese vorscreven dinghen vaste ende ghestade bliven, zoe hebbenm wi desen opene brief vor ons ende vor onse na comelinghe beseghelt met onsen zeghel, int jaer ons Heren M CCCo XXVI des saderdaechs na sente Bonefaesn dach.

a
Ghisbr. B.
b
vorouwe A.
c
Voirne B.
d
Theylinghen B.
e
Ghisebrechts B.
f
Oest'nesse A.
g
Ghisebrechte B.
h
Margirieten met de eerste i geëxpungeerd A.
i
Ghisebrecht B.
j
Ghisebrecht B.
k
de eerste i verbeterd uit a, en de e uit i A.
l
voirseyde B.
m
zoehebben A.
n
Bonifaes B.
Oorkonder: Catharina vrouwe van Voorne en van Teilingen
Destinataris: Antonis heer Gijsbrechtsz., knaap