Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X056r_270_1 B ZH_G_X046r_270_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 56r, nr. 266 (primaire registratie).
Opschrift:

Idem.a

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 46r, nr. 262 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idem.b

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 154.

Vgl. nr. ZH 269, waarschijnlijk de in de tekst genoemde oorkonde waaraan de onderhavige grafelijke brief gehecht was.

Wi Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande, van Zeeland ende here van Vrieselandf maken kond ende kenlike allen ludeng dat wi hebben verlyeth ende verlyeni Thonijs here Ghijsbrechtsj sone ende sinen arfnamen te houdene van ons ende van onsen nacomelinghen die zesse morghen lants die hi cofte jeghen Janne van Riedek Jans sone verBattenl sone, die gheleghen sijn tote Alblaysm oppe die Oesternessen, in alle dien rechte daer hijt nu terwilen houd van onser nichten veren Katerinen der vrouwen van Voerneo ende van Teylenghenp, ende te comen oppe Ghijsbrechteq sinen sone in allen den rechte dat dese brief houd daer onse brief doerstekenr es.

In orkonden desen brieve etc. Ghegheven tote Sentes Gheerden berghe des vridaechs na sente Michielst dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemu camerlinc.

a
nl. de in het opschrift van het voorafgaande nr. ZH 269 genoemde VI mergen lants gelegen in Alblas.
b
nl. de in het opschrift van het voorafgaande nr. ZH 269 genoemde Anthonis heren Ghisbrechts z.
c
Will. B.
d
Heneg. AB.
e
Holl. A.
f
V'eseland A; etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
g
etc. i.p.v. ende kenlike allen luden B.
h
verlient B.
i
verlienen B.
j
Ghisebrechts B.
k
Rieden B.
l
veren Batten B.
m
Alblaes B.
n
Oest'nesse A.
o
Voirne B.
p
Theylinghen B.
q
Ghisebrechte B.
r
doir ghesteken B.
s
Zente B.
t
e verbeterd uit l A.
u
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Antonis heer Gijsbrechtsz.