Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X058r_284_1 B ZH_G_X047v_284_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 58r, nr. 280 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 47v, nr. 276 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Willam Cusera wijff.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 166.

Wi Willaemb grave etc. maken cond allen luden dat Willaemc die Cuser met onser hand ghemaect heft jonfrouwed Yden zinen wive toit hore lijftochte uyt den goede dat hi van ons hout, ende gheleghen es in herene Odsiers ambocht van Cralinghe tusken Willaemsf Vinkeng lande ane die ene side ende Dieric Eemsen soens lande ane die ander zyde, half die huzinghe binnen der uterster graften metten boemgarde ende half die molen die dair voir bi den dike staet, ende noch voirt die minre helfte van alle dien lande dat dair toe behoert; in wilker lijftochte voirscreven wi gheloven te houden joncfrouwe Yden voirs. na sede ende na coustume van onsen lande.

In oerkonde etc. Ghegheven tote Valenchienh op sinte Niclaysi dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willelmumj camerarium.

a
Cus. B.
b
Will. B.
c
Will. A.
d
joncfrouwen B.
e
sheren B.
f
Will. AB.
g
de tweede letter onzeker vanwege een correctie A.
h
Valench. A.
i
l grotendeels verdwenen in een vlek A; Nyclais B.
j
Will'm AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem de Cuser en zijn echtgenote jonkvrouw Ida