Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X058r_285_1 B ZH_G_X047v_285_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 58r, nr. 281 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 47v, nr. 277 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Meester Pieter van Scarpenesse.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 454, ad 1328 april 11.

Vgl. nr. ZH 413.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi omme goeden dienste die ons meister Pieter van Scerpenissec die timmerman ghedaen heeft ende noch doen sal, hem ghegheven d hebben ende gheven met desen brieve tote sinen live alse langhe als hi leven sal achte pond e Hollandsf sjaers, den groten coninx Tornoyseg over achte penninghe h gherekent, te betalen elcs jaers tote sinte Mertijnsi messe in den winterej, ende een paer cledere elcs jaers alsulc als hem toe behoirt; ende onbieden onsen rentemeisterk van Zuythollandl die nu es jof hier naemaels wesen sal dat hi hem die betale toten termine voirscreven. Ende hier bi soe sal meister Pieter ons dienen oppe onsen husen ende elwair binnen Suythollandm wair wijs te done hebben ende begheren tote onsen vermanen of ons borchgraven van onsen huse tote Sinten Gheertruden berghe met sinen arbeyde ende met sire consten, in der manieren soe wannere dat hi ons weerchto soe sel hi hebben van Half vasten tote sente Martijnsp misse toe in den wintere elcs daghes achtien penninghe Hollandsq, ende dan voird van sinte Mertijnsr misse in den wintere weder tote Half vasten sel hi hebben elcs daechs viertien penninghe Hollandss in zijns selves coste wannere dat hi werct; sonder slechte t archeit.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Senteu Gheerden berghe op Assensioensv avond int jair ons Heren Mo CCCo XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Willaemw camerlinc et alios.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Scarpenesse B.
d
hier hebben, half uitgeveegd A.
e
hier h, uitgeveegd A.
f
Holl. AB.
g
Torn., boven de regel toegevoegd A; Tor. B.
h
hier Torn., doorgestreept A.
i
Maertijns B.
j
11 november.
k
meister met ren erboven geschreven A; rentemayster B.
l
Zuytholl. AB.
m
Suytholl. A; Zuytholl. B.
n
Zente B.
o
werket B.
p
Maertijns B.
q
Holl. AB.
r
Maertijns B.
s
Holl. AB.
t
hier vasten, doorgestreept A.
u
Zente B.
v
Assens. A; Ascensions B.
w
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Pieter van Scherpenisse de timmerman