Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X058v_286_1 B ZH_G_X047v_286_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 58v, nr. 282 (primaire registratie).

In de marge, ter hoogte van de opsomming van de leenmannen: Nota.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 47v, nr. 278 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willem van Duvenvoirde.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 168.

In Muller, t.a.p., waar tevens wordt verwezen naar twee andere bronnen van deze tekst (te weten 'Nassausche Domeinraad, f. 1077 nr. 10', en het Register 'Philippus A, f. 130') draagt Jan Schoutekijn de naam 'Jan Schotelijn', welke vorm blijkbaar afkomstig is uit een of beide van die andere bronnen.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden ende kenlicb dat voir ons quam Jan Scoutekijn ende droech ende scout quite tote Willaemsc ons camerlijncs behoef tgherechte van Over Waspijc, welc gherecht voirs. wi Willemd onsen camerlinc verliet hebben ende verlien van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te houden te rechten leene, in al der selver manieren endee met alsulken rechte alse Gherairdf van Wieldrechtg plach van ons te houdene, ende voird Jan Scoutkijnh van Gherardi van Wildrechtj.

Hier over waren onse manne, alse mannek Jan sher Gillijs sone onse rentemeister van Zuythollandl, Jan van Dronghele ende Mathijs Cholijnsm sone, diet met ons bezegheld hebben. In oirkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghele ende onser manne zeghele voirnoemt. Ghegheven tote Sinte Ghetrude berghen op Aschetiono avonde int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Bi Willaemp den camerlinc.q

a
Heynn. A; Heneg. B.
b
etc. i.p.v. allen luden ende kenlic B.
c
Will. AB.
d
Willame B.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
Gheraerd B.
g
Wieldrechte B.
h
Scoutekiaen B.
i
Gheraerd B.
j
Wieldrechte B.
k
ontbr. B.
l
Zuytholl. AB.
m
Colijns B.
n
Zinte Gheertruiden berghe B.
o
Ascensioens B.
p
Will. A.
q
Per Will'm camerarium B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, kamerling