Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X058v_287_1 B ZH_G_X048r_287_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 58v, nr. 283 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 48r, nr. 279 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die van Putte ende van Striene.

In de marge, door andere hand: Putte.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 458.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi omme goeden ghetrouwen dienste die ons hair Nyclaysd here van Putte ende van Striene voirmaels ghedaen heeft, ende omme bede willen ons neven herene Ghyen van Vlaenderenf, here van Putte ende van Striene, ende veren Beatriceng vrouwe van Putte ende van Striene, sinen wive, ghegheven hebben ende gheven med desen brieve haren luden wonende binnen haren lande van Putte ende van Striene alse verre alst van ons roert tollen vry te varen med haren goide al onse land doir van Hollandh ende van Zeellandi, behouden alsulken hantvesten alse onse voiresj ende wi hier voirmaels onsen vrien steden ghegheven hebben, ende behoudenlike dat sine gheene goid en sullen k coepen oppe den stroem beneden den hoeghesten markeden, dat es Colnel ende Venlom, sine sulre tolne of gheven, ende dat si gheen sout op waird voeren sullen boven onser opperste tolne, sine sulre tolne of gheven; n ende onse verstandnesse is, hebben si enighe andere brieve jof betoech van ons jof van onsen ouders sonder archelijst, dat die hier mede niet ghecranto en sullen woirden.

Ende ommep dat wi willen dat dese dinc voirscreven vaste ende seker bliven ghehouden ewelike durende sonder archlist van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen, soe hebbe wi desen brief open bezegheld med onsen seghel. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes voir Pinxter int jair ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Holl. A; van Holland ontbr. B.
d
Nyclais B.
e
sheren B.
f
Vlaendren B.
g
Beat'cen B.
h
Holl. A.
i
Zeell. A; Zeeland B.
j
vorders B.
k
hier moghen, doorgestreept A.
l
C met donkerder inkt verbeterd uit iets anders, mogelijk uit t B.
m
de laatste letter niet geheel zeker, mogelijk verbeterd uit e A; lezing onzeker (Vende?), met donkerder inkt verbeterd uit Venlo B.
n
het vervolg op rasuur, in lichtere inkt A.
o
aldus A; ghecranket B.
p
ome A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van het land van Putten en Strijen