Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X059r_294_1 B ZH_G_X048v_294_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 59v, nr. 290 (1328 ca. juli-november, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 48r, nr. 286 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Heren Dieric van Herlaera.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 9. – Burgers, Rijmkroniek, p. 418-419, nr. 50.

De datering van de kopiëring van deze tekst in het register A, in een gedeelte waarin meer oude oorkonden zijn afgeschreven, is afgeleid van de dichtstbijzijnde primaire registraties daarin (nrs. ZH 293, 297, 299).

Vgl. nr. ZH 295.

Wi Jan grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeeland ende here van Vrieslandd onbieden ju here Pieter van Oestborche onsen rentemeester dat ghi ghevet heren Diederikef here van Herlare, jof zinen bode die desen brief brengheg, achtien pond Hollandsh van desen jare dat leden esi, alze van sinen lene dat hi van ons hout te Dordrechtj in die tolne; ende hout desen brief mede te rekenen.

Bezegheld med onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCC ende drie des vriendaghes nae sint Martijnsk daghe in den winter.

a
H'laer B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Holl. B.
d
etc. i.p.v. van Zeeland ... Vriesland B.
e
de r bovengeschreven A; Oestboerch, door andere hand verbeterd uit Oester ech B.
f
Dierike B.
g
brenghet B.
h
Holl. AB.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
Dordr. AB.
k
M'tijns A; Maertijns B.
Oorkonder: graaf Jan II
Destinataris: heer Dirk heer van Herlaar