Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X059v_296_1 B ZH_G_X048v_296_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 59v, nr. 292 (1328 kort na november 20, mogelijk naar het origineel).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 48v, nr. 288 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Boudijn van Waes ende sijn zone.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 70.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De oorkonde zal zijn overhandigd en in het register ingeschreven in verband met de zaak behandeld in nr. ZH 297 d.d. 1328 november 20.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Boudwijn van Waes dat ambocht dat men heet scroidambocht binnen Dordrechtc te sinen live van ons te houden alze zede ende ghewoente es, ten eersten dat vallet van desen daghe voirt; ende waer dat zake dat sijns ghebrake, zoe soudet comen op sijn ouste kint nae Boudwijnsd doit voirs. Ende onbieden ende bidden den ghesellen van den scroidambochte dat si desen voirseyden Boudwijn ontfanghen alzoe vroe als si dese lettere sien, jof zinen kinde jof zijns ghebrake, behouden des ghesellen recht van den scroid ambochte voirs.

In orkonde etc. Ghegheven totee Dordrechtf des woensdaghes nae onser Vrouwen daghe ter lichtmissen int jaer ons Heren Mo CCCo ende zestiene.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Dordr. AB.
d
Boudijns B.
e
ontbr. B.
f
Dordr. A; Tordrecht B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van Waas