Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X059v_297_1 B ZH_G_X048v_297_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 59v, nr. 293 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 48v, nr. 289 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Belye Boudijn van Waes dochter.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 172.

Cf. nr. ZH 296, waarschijnlijk de in de tekst genoemde oorkonde waardoor het onderhavige stuk was gestoken.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want wi Boudwijn van Waes med onsen brieve ghegheven c hadden datd eerste scroidambocht dat ons vervallen soude in onser stede van Dordrechte, ende wi niet en weten weder hi doit jof levende es, zoe hebben wi Belien ziere dochter ghegheven ende gheven med desen brieve dat voers.f scroidambochtg dat ons van desen daghe voirth verscinen sal, in zulker manieren: wairi dat Boudwijn voirs. hier binnen te landej quame, dat hi zijns rechts dair of selve ghebruken soude, alzoe als desek brief hout dair onsel brief doir ghesteken es, behouden elken anderen zijns rechtsm.

Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes nae sinte Lizebetten dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et suumn commune consilium o.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
hier hadden, verbeterd uit hebben en vervolgens doorgestreept B.
d
die B.
e
Dordr. AB.
f
de s en het afkortingsteken gecorrigeerd A.
g
ambochte B.
h
daghevoirt A.
i
waert B.
j
de laatste letter onduidelijk vanwege een correctie A.
k
die B.
l
verbeterd uit dese A; dese B.
m
ts in elkaar gedrukt vanwege plaatsgebrek A.
n
ontbr. B.
o
hier eiusdem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Belie, dochter van Boudewijn van Waas