Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X060v_302_1 B ZH_G_X049r_302_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 60v, nr. 298 (1328 ca. begin december).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 49r, nr. 294 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Sinte Gerdena bergeb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 428-429.

De datering van de inschrijving van deze tekst in het register A is afgeleid van de omringende primaire registraties (nrs. ZH 299 en 303).

De in de tekst genoemde oorkonde waardoor de onderhavige gestoken is, is mogelijk het in het register voorafgaande nr. ZH 301.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. onsen ghetrouwen luden scepen, Raede ende onser ghemeenre poirte van Sintef Gheertruden bergheg, saluyt. Want wi ons bi onsen ghemeenen Rade beraden hebben om des beters willen ende om alrehande twyst te scuenh die vallen mochte tusken onsen neve den herthoghe van Braibanti ende ons ende onsen landen, zoe onbieden wi uj dat ghi den brief dair dese brief doir ghesteken es bezegheld med onser porte zeghel sonder vertrec.

Ende hier over waren onse lieve ende ghetrouwe mannen ende lude bi wes rade wi dese stucken over een ghedraghen sijn: hair Eustais here van den Rues, here Godevardk here van Naeste, here Wouter here van Bouzijs, hair Arnoud here van Benlandl, here Gheraerdm here van Pottes, maister Heynric van Gheldenake canonic van Camericn, Heynrico van Liedekercp ende die Borgne van Robertsartq onse baeliu van Heynnegouwenr, die desen brief med ons bezegheld hebben. Ghegheven tote Songijss op sinte Servacient avond int jaer ons Heren Mo CCCo sevenu ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem etv w consilium.

a
G'den B.
b
b'g' B.
c
Will. A.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
de eerste letter gecorrigeerd A.
f
Zente B.
g
b'ghe A.
h
scuwen B.
i
Braband B.
j
verbeterd uit een half afgemaakte w A.
k
Ghodevaird B.
l
Bolland, met donkerder inkt verbeterd uit Benland B.
m
Gher. AB.
n
Camerike B.
o
Heynr. A.
p
Liedek'c A; Liedekerke B.
q
Rob'tsart AB.
r
Heynn. A; Heneg. B.
s
Song. A.
t
S'vacien A; Servatius, de r met donkerder inkt gecorrigeerd en us met dezelfde donkere inkt op rasuur B.
u
s zo te zien verbeterd uit a A.
v
ontbr. A.
w
hier commune B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schepenen, Raad en gemene poort van Geertruidenberg