Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X061r_310_1 B ZH_G_X049v_310_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 61r, nr. 306 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 49v, nr. 302 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Wildrecht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 176.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi den ghenen die wonachtich sien in den ambochte teb Wijldrechtc alsulke gracie ghedaen hebben ende sulke vriheyt ghegheven hebben dat se niemant beclaghen en mach in maechsoene te brenghen, en sie hore rechte maechsoene te gheldenen, dats te verstane dat achtersuster kint V scellinghe ende dair na als sire ane gheboren sien.

In orkonde etc. Ghegheven tote Machlen op sente Ghertrudend dach int jaer ons Heren van XXVIIIoe.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et dominum Willelmumf de Duvenvoirde.

a
Will. AB.
b
van B.
c
ij gecorrigeerd A.
d
G'truden A; Gheertruden B.
e
dusend driehondert achte ende twintich B.
f
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van het ambacht te Wieldrecht