Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X061v_312_1 B ZH_G_X050r_312_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 61v, nr. 308 (primaire registratie).

Vóór de initiaal een teken in de vorm van twee diagonale streepjes.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 50r, nr. 304 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Clais van Arcle.

Vóór de initiaal een chrismon-achtig teken.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 176.

Cf. nr. ZH 313.

Ic Clays van Arkele, ridder, make cond ende kenlijc allen luden dat ic ghelove in goeden trouwen minen lieven ende gherechten here heren Willamea, grave van Heynnegouwenb ende van Hollandc, alsulc ghelt alse ic ontfanghen zal van VIII morghen lands die ver Lisebetted mijn wijf van hem helt te lienene, die hi mi ende verLisebettef mijn wijf oirlof ende macht ghegheven heft te vercoepen te vrien eyghen, al dat ghelt dat ic ontfangheng zal van dienh VIII morghen lands voirs. te belegghenei in goeden erve binnen den naisten jaere na dien dat icj die VIII morghen landk vercochtl zal hebben; ende dat erve zal ic van minen here den grave houden te liene in der zelver voermem ende maniere dat ver Lisebetten mijn wijf die VIII morghen lands voirs. van hem plach te houdene, sonder arghenlist.

In oirkonde etc. Ghedaen te Berghen in Heynnegouweno des vridaghes na Paessche dach int jaer ons Heren M CCC XXIX.

 

p Sub Enghelbertoq.

a
Will. A.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Holl. A.
d
Lizebette B.
e
liene B.
f
ver Lizebetten, de twee woorden om een gat in het perkament heen geschreven B.
g
het woord deels verdwenen in een gat, vervolgens doorgestreept en erboven herhaald B.
h
den B.
i
de eerste g bovengeschreven A.
j
het woord deels verdwenen in een gat, en deels overgetrokken B.
k
lands B.
l
boven het woord een onduidelijk teken A; vercoft B.
m
vorme B.
n
Lizebette B.
o
Heynn. A; Heneg. B.
p
de volgende notitie door andere hand A; hier Hec littera est B.
q
Enghelb'to A.
Oorkonder: Nicolaas van Arkel, ridder
Destinataris: graaf Willem III