Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X061v_314_1 B ZH_G_X050r_314_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 61v, nr. 310 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 50r, nr. 306 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die here vander Lecke.

In de marge door andere hand: Dicaedse.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 482.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi ghesien ende ghelesen hebben enen brief wel bezeghelt, onghekancellert ende onghequest, sprekende van woirde te worde alsb hier na volghet.

(Volgt de tekst van de oorkonde van graaf Floris V voor de heer van der Lek d.d. 1289 november 11, ed. OHZ IV, p. 767-768, nr. 2425.)

Ende wi Willaemc grave etc. gheloven Florisd van der Meruwedee jof den ghenen dient ambacht van rechte ane comet van Over Slidrechf te houden in allen den rechte voirscreveng.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Servaesh dach int jaer ons Heren M CCC XXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Willelmumi de Duvenvoirde et alios.

a
Will. AB.
b
al A.
c
Will. AB.
d
Florijs B.
e
Meerwede B.
f
tussen e en c nog een c bovengeschreven A; Slidrecht B.
g
voirseyt B.
h
S'vaes A.
i
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris van der Merwede