Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X062r_318_1 B ZH_G_X050r_318_1 ZH_G_X050v_318_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 62r, nr. 314 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 50r-50v, nr. 310 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die leenmanne uuten lande van Huesdem.

Deze ongedateerde lijst staat temidden van registraties uit de eerste helft van mei 1329, en is dus in die periode ingeschreven in het register A; ook de in de tekst genoemde beleningen, beoorkond in het minderbroedersklooster te Dordrecht, zullen wel in dezelfde tijd zijn te plaatsen. Uit het grafelijk itinerarium kan worden opgemaakt dat Willem III op 1 mei uit Le Quesnoy vertrok, en daar op de 23ste weer arriveerde. In de tussentijd was hij In Gorinchem (5 mei), Haarlem (10-11), Den Haag (12-15) en Geertruidenberg (17). Een verblijf te Dordrecht is dan het meest waarschijnlijk tussen 5 en 10 mei en tussen 15 en 17 mei.

Dit sien onse mana uten lande van Huesdene die hair goed ontfinghen van ons ter minrebroedere teb Dordrechtc in al die voermed dat hare brieve spreken.

In den eersten Robrechte van Droinghelef sine huysinghe ende sine hofstat tote Eteng mit II morghen lands dairh bi;

Item Jan Harmansi sone van denj Veenk sinen huysinghe ende sine hofstat alse verre als die graft begrepenl hevet dair hi binnen wonnetm;

Item Jan van Brandwijc IIII morghen lands dair sinen huysinghe op staet tote Bardwijc van der straten opward;

Item Mathijs van Emichovenn sine huysinghe ende sine hofstat dair hi nu op woent te Medeweeno;

Item Jan Barnierp IIII morghen lands te Vlimenq dair sine woninghe binnen staet;

Item Arndr van Ghemonde sijn huys ende sine hofstat binnen Hoesdens tuysken twie straten;

Item Ghenekijn die Wale sijn huys ende sine hofstat op den Dam;

Item Willaemt van Hedichusenu XV morghen lands in die Welsche hoevenv die hi cochte jeghen heren Hughemans wijf van Ghiessenw.

a
manne B.
b
tote B.
c
Dordr. A.
d
vorme B.
e
Robbrecht B.
f
Dronghele B.
g
Etē AB.
h
ontbr. B.
i
H'mans A.
j
boven de regel toegevoegd A.
k
Vene B.
l
lezing van de uitgang onzeker (gecorrigeerd uit begript?) A.
m
wonet B.
n
Ennchonē A; Ennchoeven B.
o
Medewen B.
p
B'nier A.
q
Vlim. A; W'lmē B.
r
Aernt B.
s
Hoesdē A; Hoesdene B.
t
Will. A.
u
Edichusen B.
v
hoenen B.
w
Ghiesen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: leenmannen uit het land van Heusden