Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X062v_324_1 B ZH_G_X051r_324_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 62v, nr. 320 (primaire registratie).

In de ondermarge de custode: Sequitur de illis de Nedervene.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 51r, nr. 316 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dat ambocht vander Zijdwinde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 180.

De datering in A verwijst naar die van de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZH 322. Vgl. voorts nrs. ZH 323, 325-332, alsmede nr. ZH 377.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. b dat wi vercocht hebben onsen goeden luden ghemeenliken die wonachtich sien in den ambocht van der Zijdwijndec alsulke over mate als dair ghemetend was doemen dair lest mat van onsen weghen, dair die mate of beghonde an den dijc ende ghince op alt ambocht dore IIC rodenf boven der heerstraten; ende dese over mate sullen wi hem waren dijc vri ende als men een vri eyghen g sculdich es te wairne.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sente Gherdenh berghei des daghes ende sjaers voirscreven.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemj Egidii.

a
Will. AB.
b
hier maken cond etc. B.
c
Zijdwinde B.
d
ghemeenten A.
e
de letters in verdwenen in een inktvlek A.
f
roeden B.
g
hier arve B.
h
de r bovengeschreven A.
i
b'ghe A; Zente Gheerden berghe B.
j
Io A; Ioh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden wonend in het ambacht van de Zijdwinde