Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X063v_334_1 B ZH_G_X051r_334_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 63v, nr. 330 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 51r, nr. 326 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Een rentmeester in Thiselijns waird.

Het begin van de tekst is doorgestreept. – In de benedenmarge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 181, ad 1329 september 24 ('Zondags voor S. Bavendagh').

De diverse kopiisten hadden uiteenlopende opvattingen over de vraag of graaf Willem van Gulik nu sone of neve van graaf Willem III genoemd moest worden; zie voetnoot b. Aangezien hij de schoonzoon van Willem III was, lijkt het het meest waarschijnlijk dat de lezing sone de juiste is, en mogelijk ook in het origineel heeft gestaan. – In het Middelnederlandsch woordenboek wordt de betekenis 'schoonzoon' aan sone noch aan neve toegekend.

In de datering van het stuk las de kopiist van B in A blijkbaar sente Burens dach (zie voetnoot h), dat hij niet-begrijpend weergaf als sente Barens dach; Muller corrigeerde dit weer tot S. Baven dagh. Ongetwijfeld moet in A, gezien de omringende oorkonden d.d. 5 en 6 augustus (nrs. ZH 333 en 335), sente Lourens dach worden gelezen, leidend tot de datering 6 augustus.

Cf. nr. ZH 335.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi dien bode die een eedel man onse lieve soneb die grave van Ghulijc setten zal sinen renten tinnen in Tiesselijns wairtc ende elwair in Zuythollandd, die wi hem ghegheven hebben dair ende bewijst e hebben, machtf gheveng mit desen brieve die renten in te panden ghelijc dat ons zelves boden onse renten van ons zelves weghen in panden zullen of aldair in ghepand hebben.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Woudrichem des zonnendaghes voir sente Lourensh dach int jaer ons Heren M CCC neghen ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Willelmumi de Duvenvoirde, Ihoannemj herenk Gillijsl f.m et alios.

a
Will. B.
b
door andere hand verbeterd tot neve A; zone, door andere hand verbeterd uit neve B.
c
Thiselijns waird B.
d
Zuytholl. AB.
e
hier een virgula, waarna een andere hand ter correctie van de zinsbouw een dergelijk leesteken achter het volgende woord hebben heeft gezet B.
f
mach A; machte B.
g
ghegheven B.
h
L en o dicht tegen elkaar geschreven, zodat een lezing Burens ook mogelijk is A; Barens B.
i
Will. A; Will'm B.
j
Iho. A; Ioh. B.
k
ontbr. B.
l
Gill. A.
m
f. Eg. (Egidii) B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: graaf Willem van Gulik, schoonzoon van graaf Willem III