Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X065r_342_1 B ZH_G_X052r_342_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 65r, nr. 338 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 52r, nr. 334 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan sheren Gillis z.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 180.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben Janne heren Gillijs sone, onsen poirter van Dordrechtc, neghen ende dortichd scellinghe ende zes penninghe Hollandse jaerlix renten in den erve dair Martijn Marselijsf sone op plach te wonen in sinen lesten live, ende zes penninghe Hollandsg jaerlix renten in den erve dair Melijs Eghens sone op wonet, die wilke renten voirs. ons ane comen es ende verstorven van Janne Gherardsh sone van der Merwedeni, omme viertich scellinghe groterj Tournoysek dair hi ons goede rekeninghe of doen zal; ende die sullen wi hem waren alse een vry goit.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des woensdaghes na sente Lambrechts dach int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Willelmuml de Duvenvoirde.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Dordr. AB.
d
t gecorrigeerd uit de aanzet van een d A.
e
Holl. AB.
f
M'selijs A.
g
Holl. AB.
h
Gheraerds B.
i
M'weden A; Meerweden B.
j
t gecorrigeerd A.
k
Tour. A; Tornoyse B.
l
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Gillisz., poorter van Dordrecht