Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X065r_343_1 B ZH_G_X052r_343_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 65r, nr. 339 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 52r, nr. 335 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Her Pieter vander Leck.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 181.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi oirlof ghegheven hebben ende macht onsen lieven ende ghetrouwen ridder heren Pieter den here van der Lecke dat hi Arnoude van Coudenhoven gheset hevet ghewairt rechter te wesen over al in sinen ambochten van Zuythollandb; dit sal gheduren tonsen weder segghen.

Ghegheven in die Haghe op sente Matheus dach apostels int jaer ons Heren M CCC XXIX.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et dominum Willelmumc de Duvenvoirde.

a
Will. AB.
b
Zuytholl. A.
c
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Pieter heer van der Lek, ridder