Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X065r_345_1 B ZH_G_X052v_345_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 65r, nr. 341 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Northollanda.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 52v, nr. 337 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dammas Mathis z.

In de marge, door andere hand: Northollandb– Eronder, door een moderne hand: 52 verso.

De tekst is in B door één hand afgeschreven, die na anderhalve regel van lichte inkt overschakelde op donkere, daarna weer op de lichte en vervolgens nog weer op de donkere.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 182.

Wi Willaemc grave etc. maken cond allen luden dat wi vercocht hebben Dammaesd Matthijs sone seven morghen lands littele mijn of meer, legghende in Vlaerdingher ambocht, die ons ane quamen van Willaemf Jacoppijns sone, elke morghen om vijf pond Hollandsg dair hi Enghebrechteh onsen rentemeester ghenoch of ghedaen heeft, diere ons goede rekeninghe of doen sal. Vort so hebi wi vercoft Jaccopijnj Clays sone van Schye vijftalf hont lands om vier pond Hollandsk, die ons mede ane quamen van den voirseyden Willamel Jacoppijns sone, gheleghen in den voirnoemden ambocht, dair hi onsen rentemeester voirs. ghenoch of ghedaen heeft, diere ons goede rekeninghe of doen sal; ende gheven desen voirscreven Domaesm van den voirs. seven morghen lands ende Jacopinn van den vijftalf hont lands voirs. enen vrien eyghendoem, ende ghelovent hem te waren als men een vri eyghen sculdich es te waerne.

In oirkonde etc. Ghegheven in den Haghe up sinte Thomaso avont apostels int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende twintich.

a
Northoll. A.
b
Northoll. B.
c
Will. AB.
d
Dammaese B.
e
luttel B.
f
Willame B.
g
Holl. AB.
h
Enghebr. A.
i
hebben B.
j
Jacopijn B.
k
Holl. AB.
l
Will. A.
m
Dammayse B.
n
Jacopijn B.
o
Thomaes B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Domaas Mathijsz. en Jacopijn Nicolaasz. van Schie