Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X066r_351_1 B ZH_G_X053r_351_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 66r, nr. 347 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 53r, nr. 343 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan van Arcle.

Door de tekst is een kruis getrokken.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 185.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi omme bede wille heren Jans here van Arcle, ons lieves neven, hebben gheloift ende loven onser nichten sinen wive, wair dat sijns ghebrake voir dat sine outste dochter die hi nu heeft hare jare hadde, te houden alse verre als wi moghen in der monbairscip van siere dochter voirs. ende op den huse te Ghorichem ende in den goede ende in der heerscip dat dair toe behoirt, toter wilenb dat sinen dochter voirs. hore daghe hadde alse selve mondich te wesen; sonder alrande archlist.

In oerkonde etc. Ghegheven tote Valenchijnc des woensdaghes voir Midvasten int jaer ons Heren Mo CCCo XXIXo.

a
Will. AB.
b
willen A.
c
Valen. A; Valenchenis B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de echtgenote van heer Jan heer van Arkel