Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X066v_354_1 B ZH_G_X053r_354_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 66v, nr. 350 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 53r, nr. 346 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Vrou Oede vrouwe van Outena.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 185.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat hair Willaemb van Hoirne, here van Outena, onse trouwe man, ghemaket hevet mit onser hant vrouwe veren Oeden sinen wive toit hare lijftocht VIIC lb. Tornoysec sjaers, den groeten over sestien penninghe d, op alle die renten die hair Willaeme legghende heeft in den lande van Outena ende hi van ons hout; ende gheloven se dair in te houden alse sede ende custume esf van onsen lande.

Hier over waren onse lieve ende ghetrouwe manne here Gheraerdg here van Voirne borgrave van Zeelandh, here Jan here van Arcle. In orkonde etc. Ghegheven tote Valenchijni swoensdaghes voir Half vasten int jaer j XXIXo.

a
Will. B.
b
Will. AB.
c
Tor. AB.
d
hier gherekent, doorgestreept A.
e
Will. AB.
f
ontbr. A.
g
Gher. A.
h
Zeel. A.
i
Valench. AB.
j
hier ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Willem van Horn, heer van Altena, en zijn echtgenote vrouw Ode