Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X066v_357_1 B ZH_G_X053v_357_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 66v, nr. 352* (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 53v, nr. 349 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dat ambacht van Driemillen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 185.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De genoemde eerdere verlening van voorrechten aan de inwoners van het ambacht Wieldrecht betreft mogelijk nr. ZH 310.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat wi die liede die wonachtich sien binnen den ambocht van Drien millen ghemeenliken hem ende horen nacomelinghen die wonachtich sullen wesen binnen den ambocht voirs. ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve alsulke vriheyt datse niemant bringhen en mach noch beclaghen in enich maechsoenec danned hore rechte maechsoenee, datste verstaen een achter suster kint V s. ende een eerste lit II s. VI d. Hollandsf; ende ombieden onsen bailiu van Zuythollandg die nu es jof namaels wesen zal dat hise houde in alre manieren alse heren Danielsh brieve van der Merewedei houden van den luden die wonenj in den ambocht van Wieldrecht. Ende alle dinghe sonder arghelijst.

In orkonde etc. Ghegheven tek Valenchijnl in sinte Gregorism dach int jaer ons Heren M CCC XXIX.

a
Will. AB.
b
hier van Heneg. B.
c
marchsoene AB.
d
de eerste n verbeterd uit r A.
e
marchsoene AB.
f
Holl. AB.
g
Zuytholl. AB.
h
Danels B.
i
Me'wede A; Meerwede B.
j
in het woord gecorrigeerd A.
k
tote B.
l
Valench. B.
m
Gregorijs B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de inwoners van het ambacht van Drimmelen