Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X068r_365_1 B ZH_G_X054r_365_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 68r, nr. 360 (1330 oktober 18-ca. 30).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 54r, nr. 358 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die here van Putte.

In de marge, door andere hand: Putte.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 499, ad 1330 juli 24.

MNW s.v. avelinge: 'de strook lands ter zijde van den dijk, die bij den dijk behoorde, en door de dijksloot van de aangrenzende akkerlanden was afgescheiden'.

Wi Jan Alaerdsa sone bailiu van den lande van Putte ende van Striene, Jacob Gheraerdsb sone rentemester van den lande voirs., Arnoudc Boudijns sone van Wieldrecht, Dieric Hughen sone, Heyne Arnoudsd f.e, Jan die Coper, Ghise Stevens f.f, Willlaemg Willaemsh sone, Zoetman Gheraerdsi f.j, Allaerdk Gheraerdsl sone, Hughe Loef ende Clays Eliaes soen maken cond allen luden dat wi ghelovet hebben alle ghesamender hant Arnoudm van den Dorpe, bailiu van Suithollandn, tote des graven behoef van Hollando alle broke die die here van Putte of sinen lude mesdaen mochten hebben an die beste die ghehaltp worden uyt avelingheq die die heemraeds uyt den Grotenr Wairde verhurt hadden van des meenslands weghen, ende an die kerrekoten, ende an die moerdike also verre als si den grave voirs. jof sinen menenlande te na ghedolven hebben, dat die here van Putte den grave van Hollands dat verbeteren sal toit sijns selves segghen jof toit sinen wille binnen viertiendaghen dair na dat die grave in Hollandt jof in Zeeland coemt; ende waer dat sake dat die here van Putte binnen dien viertien daghenu voirscrevenv sgraven wille voirscreven niet en hadde jof sijn segghen niet en helde als voirscreven is, so souden wi voerghenomdew persoenx des anders daghes na dien viertiendaghen onvermaent in comen Tordrechty te Godscalsz Wissen soens als ghisels, ende niet uyt Dordrechta' te sceyden den grave van Hollandb' en ware voldaen als hier voirscreven is, ende den wairt vol te doene van sinen coste, ende des niet te laten bi onser trouwen ende bi onser sekerhede. Ende alle dinghen voirscreven sullen wesenc' sonder archlist.

In orkonde desen brieve beseghelt mit onsen seghel; ende want wi Jan die Coper ende Soeteman voirghenoemd gheen seghel en hebben, so hebben wi ons verwilcoirt alre saken voirs. onder die seghele der voirghoemder persoend', ghelijc jof wijt selve beseghelt hadden. Ghegheven int jaer ons Heren M CCCo ende dortich, des sonnendaghes op sente Jans dach mid somer.

a
Jan Alaerds over de direct uitgeveegde woorden Will. grave A.
b
Gher'ds A.
c
Arn. A.
d
Arn. A.
e
zone B.
f
zone B.
g
Will. A.
h
Will's A.
i
Gher'ds A.
j
zone B.
k
All'd A.
l
Gher'ds AB.
m
Arn. A.
n
Suitholl. A; Zuyt holland B.
o
Holl. AB.
p
ghehaelt B.
q
anclinghe AB.
r
en gecorrigeerd A.
s
Holl. AB.
t
Holl. A.
u
verbeterd uit nachten (of toch andersom, nachten uit daghen?) A; viertiendaghen B.
v
voirseyt B.
w
voerghemonde A.
x
persoene B.
y
Tordr. A.
z
Ghoedscals B.
a'
Dordr. A.
b'
Holl. A.
c'
sullen wesen boven de regel toegevoegd A.
d'
parsoenen B.
Oorkonder: Jan Allardsz., baljuw van het land van Putten en van Strijen, Jacob Gerardsz., rentmeester van het land van Putten en van Strijen, Arnoud Boudewijnsz. van Wieldrecht, Dirk Hugenz., Hein Arnoudsz., Jan de Koper, Gize Stevensz., Willem Willemsz., Zoeteman Gerardsz., Allard Gerardsz., Hugo Loef en Nicolaas Eliasz.
Destinataris: graaf Willem III