Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X068r_366_1 ZH_K_X068v_366_2 B ZH_G_X054r_366_1 ZH_G_X054v_366_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 68r-68v, nr. 361 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 54r-54v, nr. 359 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 192.

Allen den ghenen etc.a make ic Jutte cond, vrouwe van Brandenburch, dat mijn here die grave van Heynnegouwenb ende van Hollandc mi ghenoch ghedaen hevet toit desen daghe toe van alle den achterstalle van miere lijftochten die mi here Jan van Brandenburch, dair God die siele of hebben moete, makede; voirt heftd hi mi ghenoch ghedaen van miere lijftocht van desen jare, dair die daghe comen sullen die ene helfte te sente Martijnse misse in den winterf naist comende ende die ander helfte te sente Pieters misse inden lenteng dair na naist comende.

Ende omh dat ic mi dair of wel ghepayt houde, zo heb ic desen brief open beseghelt mit minen seghel; ende om die mere sekerhedei j kennisse so heb ic ghebeden minen lieven neven heren Ghisebrechtek herel van IJsselsteynem dat hi desen brief mit mi beseghelen wil. Ende wi Ghisebrechtn here van IJsselsteyneo om bede wille onser liever nichten veren Jutten voirscreven so heb wi desen brief mit hoir bezeghelt mit onsen seghel toit ere orkonde.

Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes voir Alre p heylighen daghe int jaer ons Heren M CCCo ende XXXo.

 

q Ista littera est sub Enghelbertor.

a
de eerste vier woorden over de direct uitgeveegde tekst Wi Willaem gra A.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Holl. A.
d
of heeft met de tweede e tussengeschreven A.
e
M'tijns A; Maertijns B.
f
11 november.
g
22 februari.
h
na de m nog een geradeerde letter A.
i
het woord mogelijk doorgestreept A.
j
hier ende B.
k
Ghisebr. A.
l
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
m
Yselsteyne B.
n
Ghisebr. A.
o
Yselsteyne B.
p
hier hande, doorgestreept A.
q
de volgende notitie door andere hand A; hier  B.
r
Enghelb'to A.
Oorkonder: vrouw Jutte, vrouwe van Brandenburg
Destinataris: graaf Willem III