Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X068v_367_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 68v, nr. 362 (primaire registratie).

De tekst is doorgestreept d.m.v. enkele diagonale halen.

De oorkonde ontbreekt in het kopie-register B. De cancellering in A was derhalve al geschied toen dit gedeelte van B werd geschreven, hetgeen waarschijnlijk gebeurde tussen 1331 april 24 en 1334 juni 10. Deze cancellering zal samenhangen met de heruitvaardiging van deze oorkonde, in licht gewijzigde vorm, in oorkonden van 23 en 24 april 1331; zie nrs. ZH 384 en 385.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat wi sculdich sien joncfrou Harburch Tasken ende Aliden, heren Jans kinderen van Brandenburch ridders, XXIC lb. zuarter Tornoyseb, enenc groeten over sestien penninghe gherekent, dair si onse opene brieve of hebben ende onser borghe; voirt sien wi hem sculdich vier hondert pond, payements voirs., die wi hem over scoud bewijst hadden ende wi selve innemen deden heren Janne onsen capellaen. Over wilke vijf ende twintich hondert pond Tornoyse wi bewisen joncfrou Harburch Tasken ende Aliden voirscreven dordalf hondert pond Tornoyse sjaers, payements voirscreven, hem die tontfane jaerlix ute onser tolne tAmmers, die ene helft te sente Martijnsd misse in den wintere ende die ander helft te sente Pieters daghe inghaende lentenf, ende die erste termijn ende dat erste payement sullen in ghaen te sente Martijns misse in den winter int jaer van XXXIo ende die ander dair na te sente Pieters misse inghaende lenten, ende also voirt van jare te jare; mair so wilke tijd dat wi hem gheven dese voirs. XXVC lb. Tornoyse, so sullen si ons alle onse brieve, beyde desen ende die andere, wedergheven ende dese IIIC lb. Tornoyse sjaers sullen quite wesen. Ende ombieden onsen rentemeester van Suithollandg die nu es jof namaels wesen sal dat hi desen joncfrou voirs. dese II½C lb. Tornoyse sjaers uyt reke ende betaile ter tijd toe dat wisse lossen alse voirscreven. Voirt hebben joncfrou Harburch h ende Alijd voirscreven i bi onsen goedenken ghemaket veren Jutten hare moeder, den vrouwenj van Brandenburch, tote hore lijftocht dese dordalf hondert pond Tornoysek sjaers voirs. in sulker manieren: wair dat wi die XXVC lb. betailden heren Jans kinderen voirscreven, so souden si joncfrou Jutten hore moeder II½C lb. Tornoyse sjaers elwair bewisen toit hare lijftocht, dair si wel in bewaert ware ende hoir ghenoeghedel, ende wi souder of verdraghen ende quite wesen.

In oirkonde etc. Ghegheven Tordrechtm op Alreheylighen avond int jaer ons Heren Mo CCCo XXXo.

a
Will. A.
b
Tor. A (deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven).
c
(de afkorting van ende) A.
d
M'tijns A.
e
11 november.
f
22 februari.
g
Suitholl. A.
h
hier Tasche, doorgestreept A.
i
hier dese IIIC lb. Tor. sjairs voirs. in s, doorgestreept A.
j
vorwen A.
k
T' A.
l
dair si wel ... ghenoeghede boven de regel toegevoegd A.
m
Tordr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouwen Harburch Tasse en Aleid, kinderen van heer Jan van Brandenburg, ridder