Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X068v_368_1 B ZH_G_X054v_368_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 68v, nr. 363 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 54v, nr. 360 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Den polre van Strienmonde.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 503.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven onsen luden die wonen jof namaels wonen sullen op onse dorp ende in onsen polre van Strienemonde dat si tollen vri varen sullen mit horen eygheliken goede over al in onsen lande; voirt dat onse rentemeester van Suithollandb, wie hi es, hoir rechter van onsen weghen wesen sal jof die ghene dien hijt beveelt; voirt so wie dair vochte dat hire sijn lijf mede verboirde, c dat sijn wijf dat eyghelike goed behouden soude; voirt dat die rechter ende die scepen om ruste ende om oirbair ons dorps voirs. koren maken moghe tote viertich scellinghe Hollandsd toe toit onser behoef; voirte alle boeten beneden tien scellinghe f jof teg tien scellinghe h toe sullen die bure die helfte of hebben omti dorp mede te beteren, ende wi die ander helft. Dit sal gheduren tonsen weder segghen toe.

Ghegheven tej Dordrechtk in Alre Goidsl heylighen daghe int jaer ons Heren M CCC ende XXXo.

a
Will. AB.
b
Suitholl. A; Zuytholland B.
c
hier ende boven de regel toegevoegd B.
d
Holl. AB.
e
voir B.
f
hier Holl. A.
g
tote B.
h
hier Holl. A.
i
om A.
j
ontbr. B.
k
Dordr. A; Tordrecht B.
l
boven de regel toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de inwoners van het dorp en de polder van Strienemonde