Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X069r_370_1 B ZH_G_X054v_370_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 69r, nr. 365 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 54v, nr. 362 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Roerende den tolnaers a ende Dordrechtb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 504.

Wi Willaemc grave etc. ombieden onsen rentemeester van Zuithollandd ende al onsen tolnairen dat ghi ghene wine voir bi onse tolne varen en lait sine worden gheroete Tordrechtf, als si hier voirmaels gheroetg ghewest hebben van ouden tiden har wairts; ende wair dat sake dat enich voir bi voere ongheroeth, so ombiedeni wi onsen bailiuwen over al in onsen lande dat si die wine op houden also verre als ment hem te weten doit, ter tijd toe dat sijt ghebetertj hebben.

Ghegheven Tordrechtk op Alre sielen dach int jaer XXXol.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Willelmumm de Duvoirden.

a
het volgende door andere hand B.
b
Dordr. B.
c
Will. AB.
d
Zuitholl. A; Zuytholland B.
e
gheroeit, de i verbeterd uit r B.
f
Tordr. A.
g
gheroert, de tweede r deels uitgekrabd, waarschijnlijk bedoeld als i B.
h
ongheroert B.
i
tussen e en d nog een overtollige stok A.
j
ghebeert, de tweede e gecorrigeerd uit een rechte stok A.
k
Tordr. AB.
l
ons Heren Mo CCCo ende dertich B.
m
Wil. A; Will'm B.
n
Duvenvoirde B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: wijnkopers te Dordrecht