Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X069r_372_1 B ZH_G_X054v_372_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 69r, nr. 367 (primaire registratie).

Onder de tekst de woorden Wi Will. gra, half uitgeveegd.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 54v, nr. 364 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Pieter Margrieten z.

Vgl. het voorafgaande nr. ZH 371. Pieter Margaretenz. heet daar van der Op-Alm.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben Pieterb Margrieten sone van der Ute Alme tote enen vrien eyghendome die IX morghen lands die Pieter voirscreven van ons helt ten rechten lene, ende gheleghen sien in Voersaterwardc in heren Ghisebrechtsd sBots ambocht, an diee ene side tuschen Gheraerdsf Noteng erve ende ane die ander side tusken Enghebrechtsh Fierlancsi erve; ende dese IX morghen lands voirscreven gheloven wi hem te vrien ende te waren alse sede ende ghewoente es binnen onsen lande van Suithollandj, want hi ons van dien cope van desen land volcomelike ende altemale ghenoch ghedaen ende betailt hevet.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sente Gherdenk berghe des vridaghes na Alre heylighen dach int jaer XXXol.

 

m Van deser lettre sal comen bi heren Willamen van Duvoirdeo III lb. grootsp.

a
Will. B.
b
Piet' A; Pietre B.
c
Voersat'ward A; Voersaterwaerd B.
d
Ghisebr. A.
e
i verbeterd uit e A.
f
Gher. A; Gherijts B.
g
Notē A.
h
Enghebr. A.
i
c verbeterd uit e B.
j
Suitholl. A; Zuytholland B.
k
Zente Gheerden B.
l
ons Heren Mo CCCo ende dertich B.
m
het volgende door dezelfde hand, in een iets groter schrift A.
n
Will. A.
o
Duvenvoirde B.
p
gos A; grote B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Margaretenz. van der Uit-Alm