Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X069v_373_1 B ZH_G_X054v_373_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 69v, nr. 368 (primaire registratie).

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus. – Onder de tekst de aanzet van een W, uitgeveegd.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 54v, nr. 365 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Een seggen tuysschen Coppaerd Drogen kindere etc. ende Boudekijna vanden Poele etc.

Aan het einde van de tekst, in de ondermarge, door andere hand: Concordatus. – Het begin van de tekst is doorgestreept.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Voor de in de tekst vermelde eerdere uitspraak zie nr. ZH 54.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi hier voirmails een segghen gheseyd hebben tuyschen Coppartc des Droghen kinderen ende horen maghen op die ene side ende Beudijnd van den Poele, beyde den ouden ende den jonghen, ende horen maghen op die ander side, alse van Coppairtse doit des Droghen, in wilken segghen wi helden toit onsen verclaersen alle stucken die van dien parlemente roerden ende wi dair doe niet of en seyden. Ende want Hanne Suker onse land rumede omme smerte die hi dede voir Beudijnsf huys Mense veren Aleydeng sone, so verclaersen wi onse segghen alse dat hi gheven sal Mensh kinderen voirscreven alse voir sine smerte tien pond Hollandsi te sente Pieters daghe in ghaende oistej naist comende; dede hijs niet, so soude hi onse land rumen in allen manieren als hi te voren k was. Voirt houden wi alle stucken tonsen verclaersen die van dien doitslaghe voirs. roeren ende onverclaerset sien.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtl des dinxendaghes voir Paischen int jaer ons Heren Mo CCCo ende dortich.

a
o verbeterd uit e B.
b
Will. AB.
c
Coppaerd B.
d
Beudekijn B.
e
Coppaerds B.
f
Beudekijns B.
g
Aliden B.
h
Mensen B.
i
Holl. AB.
j
1 augustus.
k
hier verbannen, doorgestreept A.
l
Tordr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de kinderen van Mense vrouw Aleidsz.