Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X069v_375_1 B ZH_G_X055r_375_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 69v, nr. 370 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55r, nr. 367 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Ambocht Raemsdonc.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZH 332. – Vgl. voorts nrs. ZH 374 en 376-377.

 

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben onsen goeden luden ghemeenlike die wonachtich sien ende gheervet sien in den ambocht van Raemsdonc alsulke overmate als dair ghemeten was doemen dair achterste mat, dair die mate of beghonde int oystende van den ambochte voirnoemd streckende van der Donghe toter Mase dike toe ende voirt van der eenre Donghe toter ander Donghab toe, behoudelijc c onser uytlande ende ons dijx alst tote hair comen es; ende dese voirs. overmate alsed groet ende alsee cleyne alse dair ghevallen es zullen wi ende onse nacomelinghe hem ende den ghenen die na hem comen sullenf waren alse een vri eyghen erve, ende dair of en zullen sig diken noch damme. Voirt zo gheven wi hem enen waterganc dat erve te wateren vrilike dair hoir ander erve waterh, sonder horen cost; ende dat wi noch onse nacomelinghe nimmermer gheen i overmate mer hebben en sullen binnen desen palen voirscreven, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sente Gerdenj berghe des satersdaghes voir k onser Vrouwen dach verholenl int jaer ons Heren M CCC ende dortich.

a
Will. AB.
b
Donghe B.
c
hier ons ons, blijkbaar overtollig A; hier ons, doorgestreept B.
d
also, de o verbeterd uit e B.
e
also B.
f
boven de regel toegevoegd A.
g
verbeterd uit wi B.
h
watert B.
i
hier meer, doorgestreept A.
j
G'den A; Zente Gheerden B.
k
hier Sente Ghe, doorgestreept A.
l
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden wonend in het ambacht Raamsdonk