Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X070r_377_1 B ZH_G_X055r_377_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 70r, nr. 372 (primaire registratie).

In de bovenmarge de uitgeveegde woorden Wi Will. grav.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55r, nr. 369 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Ambocht van Zijtwinde.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZH 324. – Vgl. voorts nrs. ZH 374-376.

 

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben onsen ghoeden luden ghemeenlikeb die wonachtich ende gheervet sien in den ambochte van der Zijtwinde alsulke overmate alse dair ghemeten was doemen dair achterste van onsen weghen mat, dair die mate of beghonde ane toistende van den ambochte van der Zijdwindec ende ghinc twe hondertich roeden boven der heerstraten; ende dese overmate alsed groet ende alsee cleyne alse dair ghevallen es zullen wi ende onse nacomelinghe hem ende den ghenen die na hem comen sullen waren alse een vri eyghen arve, ende dair of en zullen si diken noch dammen. Voirt so gheven wi hem enen waterghanc dat erve mede te wateren vriliken dair hoir ander erve waterf, sonder horen cost; ende dat wi noch onse nacomelinghe nimmermeer gheen overmate meer hebben en zullen binnen desen palen voirscreven.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren  M CCC ende XXX, des satersdaghes voir onser Vrouwen dach verholen.

a
Will. AB.
b
gh verbeterd uit d A.
c
Zijtwinde B.
d
also B.
e
also B.
f
watert B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden wonend in het ambacht van de Zijdwinde