Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X070v_383_1 B ZH_G_X055v_383_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 70v, nr. 378 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55v, nr. 375 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Huge man Willems z. van Windelsnesse.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 196.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben bi Jan sheren Gillijs f.b hand, ons rentemeesters van Zuithollandc, Hughemanne Willaemsd f.e van Windelsnesse, dier ons of betailt heeft ende ghenoch ghedaen bi onsen rentemeester voirscreven, die sesse morghen ende een hond lands die wi hebben legghende in den ambochte van Over Waspike in sheren Willaemsf g ambocht van Duvoirdeh int uterste weer van den ambochtei voirscreven op dat westende, die ons ane quamen van der overmate nu doe wi lest warf dair deden meten; ende dit land also alst voirscreven es gheloven wi hem ende sinen arfnamen te waren ende te vrien ghelike anders den gheburen uten ambochte voirghenoemd, dair si onse opene brieve of hebben van der over mate die si jeghens ons ghecoft hebben.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sente Gherdenj berghe op sente Jorijs dach int jaer XXXIok.

a
Will. AB.
b
zones B.
c
Zuitholl. A; Zuytholland B.
d
Will. A.
e
zone B.
f
Will. AB.
g
hier daghe, doorgestreept A.
h
Duvenvoirde B.
i
verbeterd uit daghe A.
j
Zente Gheerden B.
k
ons Heren Mo CCCo een ende dertich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugeman Willemsz. van Wendelnesse