Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X070v_384_1 B ZH_G_X055v_384_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 70v, nr. 379 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55v, nr. 376 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Vrou Jutte van Brandenburch lijfftoch.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 196.

Vgl. nr. ZH 385, alsmede nr. 367, een eerdere oorkonde waarin dezelfde zaak werd geregeld.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi joncfrouwen Harburch Tassen ende Aleyden, heren Jans kinderen van Brandenburch, over die vijf ende twintich hondert pond Tornoyseb, den groeten over sestien penninghe gherekentc, die wi hem sculdich sien, hem bewijst hebben dordalf hondert pond Tornoysed sjaers, payments voirscreven, jaerlix tonfaen ute onser tolne tAmmers, die ene helfte te sente Martijnse misse in den winterf ende die ander helfte te sente Pieters dagheg in den lentenh, wilke dordalf hondert pond Tornoysei sjaers voirscreven wi verliet hebben veren Jutten j der vrouwen van Brandenburch, der joncfrouwen moedere voirscreven, tote hare lijftochte bi Ghisebrechtsk goedenken van Brandenburch. Ende zo wilke tijd dat wi dese vijfl ende twintich hondert pond Tornoysem betailen, so zullen dese dordalf hondert pond Tornoysen sjaers ende dese lijftochte voirscreven die dair of ghemact sijn quite wesen, ende dan salmen ons beyde van den renten ende van der lijftochte onse brieve weder gheven; ende joncfrouw Harburch ende Aleydo p souden veren Juttenq hare moeder voerscreven elwaer bewisen tote hare lijftochte dordalf hondert pond Tornoyser sjaers, dair si wel in bewairt ware ende hare ghenochede.

In orkonde etc. Gheghevens int jaer ons Heren M CCC een ende dortich, des dinxsdachs voir sente Marcus dach.

a
Will. AB.
b
Tor. AB.
c
ghegherekent A.
d
Tor. AB.
e
Maertijns B.
f
11 november.
g
Pieters daghe verbeterd uit Martijns misse; ervóór nog tse, doorgestreept A.
h
22 februari.
i
Tor. AB.
j
hier der vrouwen, doorgestreept A.
k
Ghisebr. A.
l
wijf A.
m
Torn. A; Tor. B.
n
Tor. AB.
o
Aleyt B.
p
hier souden, doorgestreept A.
q
de tweede t gecorrigeerd A.
r
Torn. A; Tor. B.
s
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouwen Harburch Tasse en Aleid, kinderen van heer Jan van Brandenburg, en hun moeder vrouw Jutte, vrouwe van Brandenburg